2008/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Geografiseminarium i Malmö 25-27 september 2008  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas riksförening 2007  + Bokslut per den 31 december 2007  + Ord från red Annika Björklund : Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Annons för Gleerups läroböcker Jan Öhman : Forskarskola

Fortsätt läsa

2008/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Ulf Jansson : Kartan och geografin. Sofia Cele : Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan. Niklas Nilsson : Orientering i skolan. Peter Kinlund :      Kartan som maktens och

Fortsätt läsa

2008/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Rapporter  + Kretsarnas styrelser Maria Ryner :      Klimatförändring och samhällets sårbarhet – kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil] Staffan Helmfrid : 1700-talets

Fortsätt läsa

2009/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter – gamla eller unga? Annons för Natur & Kulturs läroböcker Bertil Johansson : Malmö – stadsplanering

Fortsätt läsa

2009/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Tack, Ulf Erlandsson  + Kretsarnas verksamhet  + Verksamhetsberättelse för 2008  + Kretsarnas styrelser Mona Hedfeldt : Bruksorter som platser för småföretagande. Staffan Öhrling : Sri Lanka vid Eelam-krigets slutfas. Olof Stjernström :      Spelplanens återvändsgränd. Om upprinnelsen till händelserna i Srebrenica sommaren 1995. Recensioner  + Mottagna

Fortsätt läsa

2009/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999  + En exkursion på djupet.  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tema Barns Geografier Sofie Cele : Barns geografier – en introduktion. Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till

Fortsätt läsa

2009/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Recensioner  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Notiser  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tom Mels : Landskapskulturens Öland från upplysning till senmodernitet. Sven Godlund och Olof Wärneryd : Litteraturgeografi/litterär geografi. Solveig Mårtensson : Geografiböcker från 225 år. En genomgång av riksföreningens arkiv. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten – Stockholm, Göteborg och Köpenhamn

Fortsätt läsa

2010/1

Omslagssidor Geografiseminarium: Vatten – resurs och hot  + Notiser  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Ord från red Minnesord. Tommy Book 1939-2009. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten II – S:t Petersburg, Riga och Kiel i fokus. Thomas Lundén : Szczecin/Stettin – centralort med begränsning. Beate Feldmann : Förstört och förnyat – om Kirunas

Fortsätt läsa

2010/2

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Läsvaneundersökning  + Information om föreningen  + Geografiseminarium i Göteborg 24-25 september 2010. Vatten – resurs och hot?  + Meddelanden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Verksamhetsberättelse för GR verksamhetsåret 2009 Dieter K Müller : Turismgeografi eller turism? Reflektioner om utvecklingen i ett ämne. Bo Lenntorp : Torsten Hägerstrands världsbild – några tankar

Fortsätt läsa

2010/3

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Information om föreningen  + Gunnar Odencrants 1924-2010  + Tema geografi inför Skola 2011 och Gy 2011 Karin Wakeham : Nyheter i skolans värld.  + Mottagna böcker och läromedel Anders Fridfeldt och Lena Molin : Modern geografi i skola och gymnasium. Per Jarle Sætre : Geografilærebøker og miljøkunnskap – en

Fortsätt läsa