2015/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet Brita Hermelin : Förord. Karin Wakeham : Norrköpingsmodellen – att lära att lära i fält. Kristina Trygg & Helene Köhler : Exkursion – varför då? Wiktoria Glad : Stadsplanering i Linköping som ett ekologiskt spel. Brita Hermelin : Hållbar utveckling från

Fortsätt läsa

2015/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet – Begrepp om länder Lars Arvidsson : På geografifronten mycket nyare. Kristina Thorell : Regionala variationer i förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Magnus Grahn : Exkursion i Tanzania – regnet bara öser ner, det går inte att

Fortsätt läsa

2015/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser Åsa Colliander Celik och David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – geografiappar i undervisningen. Jan Henrik Nilsson : Det ”nya” slottet i Berlin – politisk geografi och kommersiellt historiebruk. Thomas Lundén : Religionens geografi – en förbisedd aspekt i landskapet.  + Kontakt med kretsarnas styrelser.

Fortsätt läsa

2015/4

Nr 2015/4 Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – Workshop om begripliga begrepp. Pontus Hennerdal : Kontinuitet vid världskartans kant. Thomas Blom : Utbildningslandskapets regionala och lokala strukturer.  + Upprop – Skriva i Geografiska Notiser.

Fortsätt läsa