2007/1

Omslagssidor  + Information om föreningen Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Viktiga meddelanden   + Thomas Blom : Jorden runt på 80 minuter.   + Reinhold Castensson : Sveriges första båtlift?   + Häftets karta   + Anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i utland 2005.   + Rolf Palmberg : Enklavkomplexet Baarle.   + Johan Kåberg : Fjärranalys och resor. Geografiska exkursioner på hög

Fortsätt läsa

2007/2-3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Jonas R Bylund : Andrej Holm och hotet mot den kritiska forskningen. Anders Eklundh : Skolan som integrationsarena? Roger Marjavaara & Magnus Strömgren : Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått. Linnéåret 2007 Lars D Hylander :      »En natt med Venus

Fortsätt läsa

2007/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kallelser  + I Vänerns mitt. Rapport från Vänerkretsens exkursion till Lurö.  + Kretsarnas styrelser  + Linnés geografi Madeleine Bonow :      »…med de skönaste ekelundar» – en geografisk resa med Linné till 1700-talets Västergötland. Små geografiska notiser Ingvar Svanberg : Linnean i österled – Johan

Fortsätt läsa