2007/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarnas styrelser
  + Viktiga meddelanden
  + Thomas Blom : Jorden runt på 80 minuter.
  + Reinhold Castensson : Sveriges första båtlift?
  + Häftets karta
  + Anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i utland 2005.
  + Rolf Palmberg : Enklavkomplexet Baarle.
  + Johan Kåberg : Fjärranalys och resor. Geografiska exkursioner på hög nivå.
  + Anställda i utlandsägda företag i Sverige 2005.
  + Lise-Lotte Persson : Tankar om landskap.
  + Recensioner