2008/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Bo Lenntorp : Geografi och kulturgeografi – en professoral historik. Debatt Mats Widgren : Geografi är ingen från naturgeografin och kulturgeografin skild särart.  + Svar på tal Karin Reuterswärd : Låt geografi få utveckla sin egen karaktär.

Fortsätt läsa

2008/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Geografiseminarium i Malmö 25-27 september 2008  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas riksförening 2007  + Bokslut per den 31 december 2007  + Ord från red Annika Björklund : Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Annons för Gleerups läroböcker Jan Öhman : Forskarskola

Fortsätt läsa

2008/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Ulf Jansson : Kartan och geografin. Sofia Cele : Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan. Niklas Nilsson : Orientering i skolan. Peter Kinlund :      Kartan som maktens och

Fortsätt läsa

2008/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Rapporter  + Kretsarnas styrelser Maria Ryner :      Klimatförändring och samhällets sårbarhet – kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil] Staffan Helmfrid : 1700-talets

Fortsätt läsa