2009/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter – gamla eller unga? Annons för Natur & Kulturs läroböcker Bertil Johansson : Malmö – stadsplanering

Fortsätt läsa

2009/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Tack, Ulf Erlandsson  + Kretsarnas verksamhet  + Verksamhetsberättelse för 2008  + Kretsarnas styrelser Mona Hedfeldt : Bruksorter som platser för småföretagande. Staffan Öhrling : Sri Lanka vid Eelam-krigets slutfas. Olof Stjernström :      Spelplanens återvändsgränd. Om upprinnelsen till händelserna i Srebrenica sommaren 1995. Recensioner  + Mottagna

Fortsätt läsa

2009/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999  + En exkursion på djupet.  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tema Barns Geografier Sofie Cele : Barns geografier – en introduktion. Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till

Fortsätt läsa

2009/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Recensioner  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Notiser  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tom Mels : Landskapskulturens Öland från upplysning till senmodernitet. Sven Godlund och Olof Wärneryd : Litteraturgeografi/litterär geografi. Solveig Mårtensson : Geografiböcker från 225 år. En genomgång av riksföreningens arkiv. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten – Stockholm, Göteborg och Köpenhamn

Fortsätt läsa