2014/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet  + Pris till geografilärare Filip Stålnacke & Ida Andersson : Interna eller externa målgrupper? Bo Magnusson : Råbäcks kalkbruk – en industrihistoria i geologins tecken. Mikaela Hermans : Klimatförändringen – en hälsorisk. Kartdagar 2014. Lars Arvidsson : Den dolda geografin.

Fortsätt läsa

2014/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet  + Välkommen på 81-årkalas! Annons : Konferensen Geografin i skolen og skolen i geografien. Magnus Berencreutz : Om politisk kultur i det tidigmoderna politiska landskapet. Svante Karlsson & Ulf Sandqvist :Den digitala tekniken och den

Fortsätt läsa

2014/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier. Bengt Rystedt : Internationella Kartans År. Nils Lewan och Olof Wärneryd : Professor em William R. Mead till minne. Thomas Blom & Mats Nilsson : Gränsernas mystik. Lockelsen av det okända. Martina Angela Caretta,

Fortsätt läsa

2014/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier. David Örbring Nils Lewan och Olof Wärneryd : Runa – Prof. em. Olof Nordström. Gabriel Bladh : Geografilärare och geografiundervisning i den svenska grundskolan– några delresultat av en enkätstudie. Lovisa Solbär : Gårdar bakom landskapet. En

Fortsätt läsa