2014/4

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier. David Örbring
Nils Lewan och Olof Wärneryd : Runa – Prof. em. Olof Nordström.
Gabriel Bladh : Geografilärare och geografiundervisning i den svenska grundskolan
– några delresultat av en enkätstudie.
Lovisa Solbär : Gårdar bakom landskapet. En longitudinell studie av brukningsenheter under 1930-2010 i en socken i nordvästra Skåne.
Ander Fridfeldt, Mona Pettersson, Margareta Rämgård, Sofie Trygger och Anders Schærström : Medicinsk geografi på svenska universitet.
Rolf Palmberg : Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka.
Recensioner.
Bo Magnusson : Nätverk för praktiskt verksamma i historiska landskap .