1960-1970

Geografiska Notiser Nr 2 1962
Lennart Améen: Staden och järnvägarna. (gn-1962-2-067.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1966
Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966. (gn-1966-1-030.pdf)
Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening. (gn-1966-1-032.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1967
Lennart Améen: Från Mölnbacka till Pôrto Alegre. (gn-1967-1-064.pdf)

Geografiska Notiser Nr 3 1969
Lennart Améen: Om Bröderna Erics(s)on. (gn-1969-3-097.pdf)

Geografiska Notiser Nr 4 1969
Tommy Book: Nordiska stadsplanetyper. (gn-1969-4-149.pdf)
Lennart Améen: Räckviddströsklar eller Informationsöverföring med förhinder. (gn-1969-4-172.pdf)

Geografiska Notiser Nr 3 1970
Lennart Améen: Baltisk stadsgeografi. (gn-1970-3-133.pdf)