1944/4

Geografiska Notiser Nr 4 1944, december, årgång 2 (gn-1944-4.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. David Hannerberg: Geografi och socialvetenskap. Geografilärarnas riksmöte 1945. Dagsaktuell geografi: H. N.: Mellansveriges järnmalmstillgångar. Meddelanden: Södra kretsen. – Västra kretsen. – Vänerkretsen. – Uppsvenska kretsen. – Adressförändring. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A.

Fortsätt läsa

1944/3

Geografiska Notiser Nr 3 1944, september, årgång 2 (gn-1944-3.pdf) Innehåll: Annons: Svenska Bokförlaget. C.E. Nordenskjöld: Undersökning av en stads handelsområde. Sven Swedberg: Namnkunskap och geografi. C.E. Nordenskjöld: Ledare för jordbruksläger – en uppgift för blivande geografilärare. H. N.: Fortbildningskurs för geografilärare. Annons. P. A. Norstedts & Söner. Annons. Svensk Filmindustri.

Fortsätt läsa

1944/2

Geografiska Notiser Nr 2 1944, juli, årgång 2 (gn-1944-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Helge Nelson: Den regionala geografien och dess krav på undervisningen. Dagsaktuell geografi: Befolkningsförskjutningen i Sverige. Litteratur: Sveriges geografi. Del I: Skåne. (Ivar Åstrand) Meddelanden: Geografiska skolexkursioner. – Utnämningar vid statens läroverk från den 1 juli 1943.

Fortsätt läsa

1944/1

Geografiska Notiser Nr 1 1944, mars, årgång 2 (gn-1944-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Nils Björsjö: Naturkunskapen i folkskolans geografiundervisning. K. E. Bergsten: Väderleksiakttagelser i skolan. Dagsaktuell geografi: Helge Nelson: Förenta staterna. Meddelanden: Uppsvenska kretsen. – Östra kretsen. – Södra kretsen. – Vänerkretsen. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Annons. P. A.

Fortsätt läsa