1944/2

Geografiska Notiser Nr 2 1944, juli, årgång 2 (gn-1944-2.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • Helge Nelson: Den regionala geografien och dess krav på undervisningen.
  • Dagsaktuell geografi: Befolkningsförskjutningen i Sverige.
  • Litteratur:
  • Sveriges geografi. Del I: Skåne. (Ivar Åstrand)
  • Meddelanden: Geografiska skolexkursioner. – Utnämningar vid statens läroverk från den 1 juli 1943. – Geografilärare, som avslutat provår 1943.
  • Annons. Svensk Filmindustri.
  • Annons. Annons. P. A. Norstedts & Söner.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.