1946/4

Geografiska Notiser Nr 4 1946, december, årgång 4 (gn-1946-4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Erik Rönnby: Torrläggning av mark i Örebro län. Agnete Bisgaard: Geografiundervisningen i Gymnasieskolen i Danmark. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1946/3

Geografiska Notiser Nr 3 1946, september, årgång 4 (gn-1946-3.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Till medlemmarna i Geografilärarnas Riksförening. Sven Dahl: De politiska gränserna revideras. Allan Weinhagen: Industrikursen i Västergötland. Birger Wendin: Kartprojektionsläran i skolan. Yngve Nilsson: Ett försök till arbetsskola i geografi. P. O. Atlestam: Namnkunskap

Fortsätt läsa

1946/2

Geografiska Notiser Nr 2 1946, maj, årgång 4 (gn-1946-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Filip Hjulström: Ett tack till vår avgångne ordförande. Sven Grundström: Några uppgifter om det aktuella livsmedelsläget. Allan Weinhagen: Provårsbetygen i geografi 1911-1945. Ivar Åstrand: Geografins ställning inom inbyggda linjer och praktiska mellanskolor. C. E. N.: Enquête

Fortsätt läsa

1946/1

Geografiska Notiser Nr 1 1946, mars, årgång 4 (gn-1946-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Helge Nelson: Dagsaktuell geografi. Nybyggar- och kolonisationsländerna på södra halvklotet. Gunnar Malmborg: En lektion med övning i geografisk regiondelning. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa