1947/3-4

Geografiska Notiser Nr 3-4 1947, december, årgång 5 (gn-1947-3_4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Hjälpmedel vid geografiundervisningen. Allan Weinhagen: En filmlektion i geografi. Bertil Lauritzen: Något om skolfim i utlandet. Chr. A. Tenow: Hur man skaffar skolfilm. Sven Dahl: Nya gränser. Johan Drakenberg: Sydafrika. Per Holm: Sveriges

Fortsätt läsa

1947/2

Geografiska Notiser Nr 2 1947, juni, årgång 5 (gn-1947-2.pdf) Innehåll: Sven Björnsson: Blekinges näringsgeografiska områden. Gösta Ekbom: Något om geografiundervisningen vid arméns stamskolor. J. G. Westin: Geografins ställning å gymnasiet enligt 1940 års skolutrednings förslag. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. P. A. Norstedt

Fortsätt läsa

1947/1

Geografiska Notiser Nr 1 1947, mars, årgång 5 (gn-1947-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. K. G. Grytzell: Statistiken i geografiundervisningen. Per Holm: Arbetslektioner i geografi. Gunnar Malmborg: Kraftkällornas utnyttjande. Carl Erik Nordenskjöld: Med Norra realare i Jämtlandsfjällen. Meddelanden. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa