1947/2

Geografiska Notiser Nr 2 1947, juni, årgång 5 (gn-1947-2.pdf)

Innehåll:

  • Sven Björnsson: Blekinges näringsgeografiska områden.
  • Gösta Ekbom: Något om geografiundervisningen vid arméns stamskolor.
  • J. G. Westin: Geografins ställning å gymnasiet enligt 1940 års skolutrednings förslag.
  • Meddelanden.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. Svensk Filmindustri.
  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • Annons. P. A. Norstedt & Söner.