1995-2006

Geografiska Notiser Nr 1 1999Nils Lewan: Exkursion genom decennier. (gn-1999-1.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 2004Nils Lewan: Nygammalt landskap I. Ett engelskt vattenrike. (gn-2004-2.pdf)

Fortsätt läsa

1982-1994

Geografiska Notiser Nr 4 1992Sven Swedberg: Om levador på Madeira (gn-1992-4-178.pdf)Anders Rapp: Budskap från Ismannen Ötzi och andra Sommarbrev från Värmland 1992. (gn-1992-4-191.pdf) Rapport från Vänerkretsen. (gn-1992-4-201.pdf)

Fortsätt läsa

1971-1981

Geografiska Notiser Nr 1 1974Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem före järnvägens tid. (gn-1974-1-004.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1974Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I. (gn-1974-3.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1974Lennart Améen: Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III. (gn-1974-4.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1975Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II. (gn-1975-1.pdf) Geografiska

Fortsätt läsa

1960-1970

Geografiska Notiser Nr 2 1962Lennart Améen: Staden och järnvägarna. (gn-1962-2-067.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1966Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966. (gn-1966-1-030.pdf) Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening. (gn-1966-1-032.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1967Lennart Améen: Från Mölnbacka till Pôrto Alegre. (gn-1967-1-064.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1969Lennart Améen: Om Bröderna Erics(s)on. (gn-1969-3-097.pdf)

Fortsätt läsa

1949-1959

Geografiska Notiser Nr 2 1950Bertil Lundman: Sveriges antropologiska geografi. (gn-1950-2-11.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1950Anders Boierth: Spritduplikator – arbetskartor. (gn-1950-3-19.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1952Karl Erik Bergsten: Suezkanalen. (gn-1952-1-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 1952Torsten Hägerstrand: Atomkraften – data och spekulationer. (gn-1952-2-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1952Lennart Améen: Uddeholms aktiebolag. (gn-1952-4-007.pdf)

Fortsätt läsa

1948/4

Geografiska Notiser Nr 4 1948, december, årgång 6 (gn-1948-4.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedt & Söner. Folke Lägnert: Oljeväxtodlingen i Sverige. Torsten Hägerstrand: Lokaliseringsproblemet. Ett diskusionsinlägg. Karl Erik Bergsten: Ett tack. Gillis Rudeberg: Industrikurs för geografilärare 1948. Carl-Erik Hallberg: Fortbildningskursen för geografilärare i Motala 1948. Meddelanden. Annons. Gumperts. Annons. Svensk

Fortsätt läsa

1948/3

Geografiska Notiser Nr 3 1948, november, årgång 6 (gn-1948-3.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. Adolf Granström: Något om jordbruket i Västerbottens län. C. A. Axelsson: Skogsvårdsfrågor i Västerbotten. G. Westin: Om Västerbottens bondeseglation. Bertil Berthelson: Kyrkstaden Lövånger. Protokoll. Redaktörsskifte i Geografiska Notiser. Litteratur. Annons. Gumperts. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Generalstabens Litografiska

Fortsätt läsa