Bidrag sökes till specialutgåva av European Journal for Geography

European Association of Geographers (EUROGEO) har skickat ett mejl till Geografilärarnas riksförening angående bidrag till en specialutgåva av European Journal for Geography i samband med föreningens konferens i Krakow 2023. Mejlet i sin helhet: European Journal for Geography SCOPUS Q1- Special Issue: Future-Ready GeographyThe European Journal of Geography invites submissions

Fortsätt läsa

1995-2006

Geografiska Notiser Nr 1 1999Nils Lewan: Exkursion genom decennier. (gn-1999-1.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 2004Nils Lewan: Nygammalt landskap I. Ett engelskt vattenrike. (gn-2004-2.pdf)

Fortsätt läsa

1982-1994

Geografiska Notiser Nr 4 1992Sven Swedberg: Om levador på Madeira (gn-1992-4-178.pdf)Anders Rapp: Budskap från Ismannen Ötzi och andra Sommarbrev från Värmland 1992. (gn-1992-4-191.pdf) Rapport från Vänerkretsen. (gn-1992-4-201.pdf)

Fortsätt läsa

1971-1981

Geografiska Notiser Nr 1 1974Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem före järnvägens tid. (gn-1974-1-004.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1974Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I. (gn-1974-3.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1974Lennart Améen: Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III. (gn-1974-4.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1975Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II. (gn-1975-1.pdf) Geografiska

Fortsätt läsa

1960-1970

Geografiska Notiser Nr 2 1962Lennart Améen: Staden och järnvägarna. (gn-1962-2-067.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1966Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966. (gn-1966-1-030.pdf) Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening. (gn-1966-1-032.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1967Lennart Améen: Från Mölnbacka till Pôrto Alegre. (gn-1967-1-064.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1969Lennart Améen: Om Bröderna Erics(s)on. (gn-1969-3-097.pdf)

Fortsätt läsa

1949-1959

Geografiska Notiser Nr 2 1950Bertil Lundman: Sveriges antropologiska geografi. (gn-1950-2-11.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1950Anders Boierth: Spritduplikator – arbetskartor. (gn-1950-3-19.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1952Karl Erik Bergsten: Suezkanalen. (gn-1952-1-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 1952Torsten Hägerstrand: Atomkraften – data och spekulationer. (gn-1952-2-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1952Lennart Améen: Uddeholms aktiebolag. (gn-1952-4-007.pdf)

Fortsätt läsa

1948/4

Geografiska Notiser Nr 4 1948, december, årgång 6 (gn-1948-4.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedt & Söner. Folke Lägnert: Oljeväxtodlingen i Sverige. Torsten Hägerstrand: Lokaliseringsproblemet. Ett diskusionsinlägg. Karl Erik Bergsten: Ett tack. Gillis Rudeberg: Industrikurs för geografilärare 1948. Carl-Erik Hallberg: Fortbildningskursen för geografilärare i Motala 1948. Meddelanden. Annons. Gumperts. Annons. Svensk

Fortsätt läsa

1948/3

Geografiska Notiser Nr 3 1948, november, årgång 6 (gn-1948-3.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. Adolf Granström: Något om jordbruket i Västerbottens län. C. A. Axelsson: Skogsvårdsfrågor i Västerbotten. G. Westin: Om Västerbottens bondeseglation. Bertil Berthelson: Kyrkstaden Lövånger. Protokoll. Redaktörsskifte i Geografiska Notiser. Litteratur. Annons. Gumperts. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Generalstabens Litografiska

Fortsätt läsa

1948/2

Geografiska Notiser Nr 2 1948, augusti, årgång 6 (gn-1948-2.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. O. Arrhenius: Geografdagarna sommaren 1947. Filip Hjulström: Sundsvallsdistriktet. Sundsvallsdistriktets industriföretag. Flottningsföreningarnas kontor: Flottningen i Ljungan. H. Rydin: Stockviksverken. Ragnar Bergh: Sjöregleringarna inom Indalsälven. P. Wittrock och G. Pira: Vattenkraftstationernas utformning och dimensionering. Bo Hellman: Några norrländska stenåldersproblem.

Fortsätt läsa

1948/1

Geografiska Notiser Nr 1 1948, mars, årgång 6 (gn-1948-1.pdf) Innehåll: Einar Teiling: Geografibetygen i studentexamen och deras konsekvenser i folkskolan. Birger Wendin: Storcirkelvägen. Folke Lägnert: Svårigheter i kursen i allmän geografi. Från våra lektioner – råd och rön. Sven Swedberg: Kartskissen – kartläsningens främsta hjälpmedel. Ivar Åstrand: Kartan och undervisningen

Fortsätt läsa