1947/3-4

Geografiska Notiser Nr 3-4 1947, december, årgång 5 (gn-1947-3_4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Hjälpmedel vid geografiundervisningen. Allan Weinhagen: En filmlektion i geografi. Bertil Lauritzen: Något om skolfim i utlandet. Chr. A. Tenow: Hur man skaffar skolfilm. Sven Dahl: Nya gränser. Johan Drakenberg: Sydafrika. Per Holm: Sveriges

Fortsätt läsa

1947/2

Geografiska Notiser Nr 2 1947, juni, årgång 5 (gn-1947-2.pdf) Innehåll: Sven Björnsson: Blekinges näringsgeografiska områden. Gösta Ekbom: Något om geografiundervisningen vid arméns stamskolor. J. G. Westin: Geografins ställning å gymnasiet enligt 1940 års skolutrednings förslag. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. P. A. Norstedt

Fortsätt läsa

1947/1

Geografiska Notiser Nr 1 1947, mars, årgång 5 (gn-1947-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. K. G. Grytzell: Statistiken i geografiundervisningen. Per Holm: Arbetslektioner i geografi. Gunnar Malmborg: Kraftkällornas utnyttjande. Carl Erik Nordenskjöld: Med Norra realare i Jämtlandsfjällen. Meddelanden. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1946/4

Geografiska Notiser Nr 4 1946, december, årgång 4 (gn-1946-4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Erik Rönnby: Torrläggning av mark i Örebro län. Agnete Bisgaard: Geografiundervisningen i Gymnasieskolen i Danmark. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1946/3

Geografiska Notiser Nr 3 1946, september, årgång 4 (gn-1946-3.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Till medlemmarna i Geografilärarnas Riksförening. Sven Dahl: De politiska gränserna revideras. Allan Weinhagen: Industrikursen i Västergötland. Birger Wendin: Kartprojektionsläran i skolan. Yngve Nilsson: Ett försök till arbetsskola i geografi. P. O. Atlestam: Namnkunskap

Fortsätt läsa

1946/2

Geografiska Notiser Nr 2 1946, maj, årgång 4 (gn-1946-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Filip Hjulström: Ett tack till vår avgångne ordförande. Sven Grundström: Några uppgifter om det aktuella livsmedelsläget. Allan Weinhagen: Provårsbetygen i geografi 1911-1945. Ivar Åstrand: Geografins ställning inom inbyggda linjer och praktiska mellanskolor. C. E. N.: Enquête

Fortsätt läsa

1946/1

Geografiska Notiser Nr 1 1946, mars, årgång 4 (gn-1946-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Helge Nelson: Dagsaktuell geografi. Nybyggar- och kolonisationsländerna på södra halvklotet. Gunnar Malmborg: En lektion med övning i geografisk regiondelning. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1945/4

Geografiska Notiser Nr 4 1945, december, årgång 3 (gn-1945-4.pdf) Innehåll: Annons. Svenska Bokförlaget. Gunnar Malmborg: En modell av The Royal Docks i London. Helge Nelson: Dagsaktuell geografi. Nybyggar- och kolonisationsländerna på södra halvklotet. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. P. A. Norstedt & Söner. Annons. Svensk Filmindustri.

Fortsätt läsa

1945/3

Geografiska Notiser Nr 3 1945, september, årgång 3 (gn-1945-3.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. K. E. Bergsten: Geografilärarnas riksmöte 1945. K. E. Bergsten, H. Johansson, I. Åstrand: Protokoll fört vid årsmötet i Stockholm den 14 juni 1945. Elvi Rydefält: Geografiundervisningen i folkskolan. Elin Thörn: Om geografiundervisningen i flickskolan. Erik Brännman:

Fortsätt läsa

1945/2

Geografiska Notiser Nr 2 1945, juni, årgång 3 (gn-1945-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Allan Weinhagen: Undervisningen i geografi vid våra högre skolor höstterminen 1944. Josef Westin: Den geografiska institutionen vid våra skolor. S. D.: Förenta staternas gummiförsörjning under kriget. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa