1948/1

Geografiska Notiser Nr 1 1948, mars, årgång 6 (gn-1948-1.pdf)

Innehåll:

 • Einar Teiling: Geografibetygen i studentexamen och deras konsekvenser i folkskolan.
 • Birger Wendin: Storcirkelvägen.
 • Folke Lägnert: Svårigheter i kursen i allmän geografi.
 • Från våra lektioner – råd och rön.
  • Sven Swedberg: Kartskissen – kartläsningens främsta hjälpmedel.
  • Ivar Åstrand: Kartan och undervisningen i ekonomisk geografi med varukännedom.
  • Helge Granfelt: Geografiundervisningen ur svensk- och historielärarens synpunkt.
  • Helge Granfelt: Skolans egna väderlekskartor.
  • Harald Johnsson: Låt oss få roliga kartor på lågstadiet!
  • Gösta Hultberg: Meddelande om arbetsuppgifter i geografi vid Gävle handelsgymnasium.
  • Torsten Hägerstrand: Kombination av väggkarta och ljusbild.
 • Meddelanden.
 • Litteratur.
 • Annons. Industriens upplysningstjänst.
 • Annons. Svenska Bokförlaget.
 • Annons. Svensk Filmindustri.
 • Annons. P. A. Norstedt & Söner.
 • Annons. Gumperts.
 • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.