1971-1981

Geografiska Notiser Nr 1 1974
Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem före järnvägens tid. (gn-1974-1-004.pdf)

Geografiska Notiser Nr 3 1974
Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I. (gn-1974-3.pdf)

Geografiska Notiser Nr 4 1974
Lennart Améen: Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III. (gn-1974-4.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1975
Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II. (gn-1975-1.pdf)

Geografiska Notiser Nr 3 1975
Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem efter järnvägarnas tillkomst på 1870-talet. (gn-1975-3-125.pdf)

Geografiska Notiser Nr 4 1976
Lennart Améen: Malmö donationsjordar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne IV. (gn-1976-4.pdf)