1943/4

Geografiska Notiser Nr 4 1943, december, årgång 1 (gn-1943-4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. David Hannerberg: Svensk namnkunskap och svensk geografi. Allan Weinhagen: Några synpunkter på geografisk skolfilm. Einar Teiling: Hur åstadkommes en sjökarta?. Sven-Olof Garland: Den ekonomiska geografin med varukännedom vid handelsgymnasierna. Litteratur: En regionalgeografi över Sverige. (K.E.B.) –

Fortsätt läsa

1943/3

Geografiska Notiser Nr 3 1943, september, årgång 1 (gn-1943-3.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedts & Söner. Geografilärarnas Riksmöte. Mötesprotokoll. Elisabeth Dahr: Geografiundervisningen i folkskola och realskola. Thekla Thunberg och Alma Yhlen: Geografiens ställning i flickskolan. Litteratur. Meddelanden: Svenska cellulosaaktiebolaget. – Geografiska skolexkursioner. – Fortbildningskurs i ekonomisk geografi. – Till huvudlärare

Fortsätt läsa

1943/2

Geografiska Notiser Nr 2 1943, juni, årgång 1 (gn-1943-2.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedts & Söner. ”Geografiskt omdöme”. C.E. Nordenskjöld: Ekonomisk geografi med varukännedom vid handelsgymnasierna. Erik Brännman: Filmbilden i geografiundervisningen. J. Westin: Till huvudlärare i geografi. Dagsaktuell geografi: Sven Björnsson: Afrikas nya transportleder. Meddelanden: Geografilärarnas riksmöte i Göteborg 17-19

Fortsätt läsa

1943/1

Geografiska Notiser Nr 1 1943, mars, årgång 1 (gn-1943-1.pdf) Innehåll: Geografiska Notiser. Geografilärarnas riksmöte. Geografin i realskola och Gymnasium. (Framställningar till 1940 års skolutredning.) Dagsaktuell geografi: Helge Nelson: Sovjetunionen. Meddelanden: Uppsvenska kretsen. – Södra kretsen. – Utnämningar under år 1942. – Geografilärare, som avslutat provår 1942. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons.

Fortsätt läsa