1943/4

Geografiska Notiser Nr 4 1943, december, årgång 1 (gn-1943-4.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • David Hannerberg: Svensk namnkunskap och svensk geografi.
  • Allan Weinhagen: Några synpunkter på geografisk skolfilm.
  • Einar Teiling: Hur åstadkommes en sjökarta?.
  • Sven-Olof Garland: Den ekonomiska geografin med varukännedom vid handelsgymnasierna.
  • Litteratur: En regionalgeografi över Sverige. (K.E.B.) – En ny skolväggkarta över Sverige. face=georgia(Arvid Bergdahl)
  • Meddelanden: Uppsvenska kretsen. – Vänerkretsen. – Västra kretsen. – Södra kretsen. – Uppsvenska kretsen m.fl. – Uppmaning. – Upprop.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. P. A. Norstedts & Söner.