1943/3

Geografiska Notiser Nr 3 1943, september, årgång 1 (gn-1943-3.pdf)

Innehåll:

  • Annons. P. A. Norstedts & Söner.
  • Geografilärarnas Riksmöte.
  • Mötesprotokoll.
  • Elisabeth Dahr: Geografiundervisningen i folkskola och realskola.
  • Thekla Thunberg och Alma Yhlen: Geografiens ställning i flickskolan.
  • Litteratur.
  • Meddelanden: Svenska cellulosaaktiebolaget. – Geografiska skolexkursioner. – Fortbildningskurs i ekonomisk geografi. – Till huvudlärare i geografi.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.