1943/2

Geografiska Notiser Nr 2 1943, juni, årgång 1 (gn-1943-2.pdf)

Innehåll:

  • Annons. P. A. Norstedts & Söner.
  • ”Geografiskt omdöme”.
  • C.E. Nordenskjöld: Ekonomisk geografi med varukännedom vid handelsgymnasierna.
  • Erik Brännman: Filmbilden i geografiundervisningen.
  • J. Westin: Till huvudlärare i geografi.
  • Dagsaktuell geografi: Sven Björnsson: Afrikas nya transportleder.
  • Meddelanden: Geografilärarnas riksmöte i Göteborg 17-19 juni 1943. – Södra kretsen. – Östra kretsen.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.