2010/1

Omslagssidor Geografiseminarium: Vatten – resurs och hot  + Notiser  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Ord från red Minnesord. Tommy Book 1939-2009. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten II – S:t Petersburg, Riga och Kiel i fokus. Thomas Lundén : Szczecin/Stettin – centralort med begränsning. Beate Feldmann : Förstört och förnyat – om Kirunas

Fortsätt läsa

2010/2

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Läsvaneundersökning  + Information om föreningen  + Geografiseminarium i Göteborg 24-25 september 2010. Vatten – resurs och hot?  + Meddelanden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Verksamhetsberättelse för GR verksamhetsåret 2009 Dieter K Müller : Turismgeografi eller turism? Reflektioner om utvecklingen i ett ämne. Bo Lenntorp : Torsten Hägerstrands världsbild – några tankar

Fortsätt läsa

2010/3

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Information om föreningen  + Gunnar Odencrants 1924-2010  + Tema geografi inför Skola 2011 och Gy 2011 Karin Wakeham : Nyheter i skolans värld.  + Mottagna böcker och läromedel Anders Fridfeldt och Lena Molin : Modern geografi i skola och gymnasium. Per Jarle Sætre : Geografilærebøker og miljøkunnskap – en

Fortsätt läsa

2010/4

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Ord från red Debatt :      Utbildningsdepartementets föråldrade världsbild kommer att prägla eleverna i den nya grund­skolan. Arvin Khoshnood : ”The spirit of trade”. Internationell handel och demokrati i Iran 1980-2006.  + Notiser (forts) Kajsa Ellegård : Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Stig Svallhammar :      Magplask eller svanhopp

Fortsätt läsa