2023/1

OmslagInnehåll Information om Geografilärarnas Riksförening Författarinstruktioner Med hälsning från ordföranden (Åsa Colliander Celik) Kretsar kallar Notiser Kontakt med kretsarnas styrelser Sara Forsberg, Louisa Vogiazides & Bo Malmberg: Storstad och periferi efter pandemin – Aktuell forskning och framtidsfrågor Thomas Lundén: Swedish geography and the time spirit 1933–45 – Resistance, subordination, or

Fortsätt läsa

2022/4

OmslagInnehåll Information om Geografilärarnas Riksförening Författarinstruktioner Med hälsning från ordföranden (Åsa Colliander Celik)Kretsar kallar Notiser Kontakt med kretsarnas styrelser Thomas Blom & Svante Karlsson: Varumärkesgeografi – en marknadsnisch mellan trender och traditioner inom livsmedelsbranschen Ulf Erlandsson och Bo Lenntorp: Solveig Mårtensson 1935–2022 Margareta Ihse m.fl.: Leif Wastenson 1936–2022

Fortsätt läsa

2022/2–3

OmslagInnehåll Information om Geografilärarnas Riksförening Författarinstruktioner Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)Kretsar kallar Notiser Rapport från Vänerkretsens exkursion Kontakt med kretsarnas styrelser Sofie Nilsson: Geografiskt tänkande – en kompass i en komplex värld Nils Ekelund: Växtplankton i ett varmare klimat Anders Schærström: Intryck från IMGS Edinburgh 2022 Birgitta Nordén: Lärarnätverk

Fortsätt läsa

2022/1

Omslag Innehåll Information om Geografilärarnas Riksförening Författarinstruktioner Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik) Kretsar kallar Notiser Kontakt med kretsarnas styrelser Geografdagarna 2022 Exkursion, Mälardalens geografier – en resa i tid och rum Thomas Blom: Taste-scape – geografiska smakupplevelser med platsidentitet K. Andersson, P. Angelstam, S.A. Brandt, R. Axelsson & G.

Fortsätt läsa

2021/4

OmslagInnehåll Information om Geografilärarnas Riksförening Författarinstruktioner Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)Kretsar kallarNotiserKontakt med kretsarnas styrelser Erik Jönsson: Politisk ekologi – en introduktion till geografilärare Martin Gren: Om geografi – i skuggan av det planetära klimat- och ekologiska nödläget Bo Malmberg: Recension – Flyvbjerg, Bengt (2001). Making social science matter:

Fortsätt läsa

1995-2006

Geografiska Notiser Nr 1 1999Nils Lewan: Exkursion genom decennier. (gn-1999-1.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 2004Nils Lewan: Nygammalt landskap I. Ett engelskt vattenrike. (gn-2004-2.pdf)

Fortsätt läsa

1982-1994

Geografiska Notiser Nr 4 1992Sven Swedberg: Om levador på Madeira (gn-1992-4-178.pdf)Anders Rapp: Budskap från Ismannen Ötzi och andra Sommarbrev från Värmland 1992. (gn-1992-4-191.pdf) Rapport från Vänerkretsen. (gn-1992-4-201.pdf)

Fortsätt läsa

1971-1981

Geografiska Notiser Nr 1 1974Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem före järnvägens tid. (gn-1974-1-004.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1974Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I. (gn-1974-3.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1974Lennart Améen: Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III. (gn-1974-4.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1975Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II. (gn-1975-1.pdf) Geografiska

Fortsätt läsa

1960-1970

Geografiska Notiser Nr 2 1962Lennart Améen: Staden och järnvägarna. (gn-1962-2-067.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1966Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966. (gn-1966-1-030.pdf) Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening. (gn-1966-1-032.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1967Lennart Améen: Från Mölnbacka till Pôrto Alegre. (gn-1967-1-064.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1969Lennart Améen: Om Bröderna Erics(s)on. (gn-1969-3-097.pdf)

Fortsätt läsa

1949-1959

Geografiska Notiser Nr 2 1950Bertil Lundman: Sveriges antropologiska geografi. (gn-1950-2-11.pdf) Geografiska Notiser Nr 3 1950Anders Boierth: Spritduplikator – arbetskartor. (gn-1950-3-19.pdf) Geografiska Notiser Nr 1 1952Karl Erik Bergsten: Suezkanalen. (gn-1952-1-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 2 1952Torsten Hägerstrand: Atomkraften – data och spekulationer. (gn-1952-2-01.pdf) Geografiska Notiser Nr 4 1952Lennart Améen: Uddeholms aktiebolag. (gn-1952-4-007.pdf)

Fortsätt läsa