2022/1

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Kontakt med kretsarnas styrelser

Geografdagarna 2022

Exkursion, Mälardalens geografier – en resa i tid och rum

Thomas Blom: Taste-scape – geografiska smakupplevelser med platsidentitet

K. Andersson, P. Angelstam, S.A. Brandt, R. Axelsson & G. Bax: Limited GIS skills hamper spatial planning for green infrastructures in Sweden

Thomas Lundén: Recension – Murray, Richard (2021). Why Cities Need Large Parks. Large parks. Stockholm: Medströms

Pris till geografilärare