1948/4

Geografiska Notiser Nr 4 1948, december, årgång 6 (gn-1948-4.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedt & Söner. Folke Lägnert: Oljeväxtodlingen i Sverige. Torsten Hägerstrand: Lokaliseringsproblemet. Ett diskusionsinlägg. Karl Erik Bergsten: Ett tack. Gillis Rudeberg: Industrikurs för geografilärare 1948. Carl-Erik Hallberg: Fortbildningskursen för geografilärare i Motala 1948. Meddelanden. Annons. Gumperts. Annons. Svensk

Fortsätt läsa

1948/3

Geografiska Notiser Nr 3 1948, november, årgång 6 (gn-1948-3.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. Adolf Granström: Något om jordbruket i Västerbottens län. C. A. Axelsson: Skogsvårdsfrågor i Västerbotten. G. Westin: Om Västerbottens bondeseglation. Bertil Berthelson: Kyrkstaden Lövånger. Protokoll. Redaktörsskifte i Geografiska Notiser. Litteratur. Annons. Gumperts. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Generalstabens Litografiska

Fortsätt läsa

1948/2

Geografiska Notiser Nr 2 1948, augusti, årgång 6 (gn-1948-2.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. O. Arrhenius: Geografdagarna sommaren 1947. Filip Hjulström: Sundsvallsdistriktet. Sundsvallsdistriktets industriföretag. Flottningsföreningarnas kontor: Flottningen i Ljungan. H. Rydin: Stockviksverken. Ragnar Bergh: Sjöregleringarna inom Indalsälven. P. Wittrock och G. Pira: Vattenkraftstationernas utformning och dimensionering. Bo Hellman: Några norrländska stenåldersproblem.

Fortsätt läsa

1948/1

Geografiska Notiser Nr 1 1948, mars, årgång 6 (gn-1948-1.pdf) Innehåll: Einar Teiling: Geografibetygen i studentexamen och deras konsekvenser i folkskolan. Birger Wendin: Storcirkelvägen. Folke Lägnert: Svårigheter i kursen i allmän geografi. Från våra lektioner – råd och rön. Sven Swedberg: Kartskissen – kartläsningens främsta hjälpmedel. Ivar Åstrand: Kartan och undervisningen

Fortsätt läsa