Bli medlem

Som medlem i Geografilärarnas Riksförening kan du delta i föreningens olika aktiviteter men även ha möjligheten att påverka geografiämnets framtid samt få medlemstidningen Geografiska Notiser fyra gånger per år. Det finns två olika medlemskap att välja mellan, individuellt medlemskap eller gruppmedlemskap. Föreningen hanterar medlemsuppgifter enligt GDPR.

Individuellt medlemskap

  • Betala in 300 kr (200 kr om du pensionär eller 90 kr om du är studerande) på föreningens plusgirokonto 4 37 11-1 och ange Geografilärarnas Riksförening som mottagare och ditt för- och efternamn i meddelandefältet. 
  • Mejla ditt namn, din hemadress och e-postadress till kassör johanna.jokinen@kultgeog.uu.se OCH matrikelförare jens.stigson@gavle.se.
  • Skriv även ”Ny medlem” om du är det.

Gruppmedlemskap

  • Gruppmedlemskap riktar sig främst till lärare vid grundskolor och gymnasier.
  • Skolan betalar in 400 kr på plusgirokonto 4 37 11-1 och anger Geografilärarnas Riksförening som mottagare. Ange skolans namn och adress i meddelandefältet.
  • Mejla namn och e-postadresser på de verksamma lärarna samt ämnesansvarig till kassör johanna.jokinen@kultgeog.uu.se OCH matrikelförare jens.stigson@gavle.se
  • Ett exemplar av Geografiska Notiser skickas till varje namngiven ”verksam ämneslärare” i geografi och ett till skolan. Samtliga exemplar skickas till skolans adress.
  • Varje namngiven lärare i en skolas gruppmedlemskap har samma rättigheter i föreningen som enskilda medlemmar.

binary-1607196_960_720

Information om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Vi vill i samband med detta informera våra medlemmar om vår hantering av medlemsuppgifter. När du blir medlem i Geografilärarnas Riksförening (GR) lämnar du också personuppgifter till oss som hamnar i ett register över våra medlemmar. De personuppgifter som det handlar om är namn, adress, eventuellt e-postadress, eventuellt arbetsplats samt typ av medlemskap.

GR förbehåller sig rätten att använda dessa uppgifter för att uppfylla föreningens syfte. Det kan innebära att uppgifterna delas med aktörer som samarbetar med GR. Om du är medlem i GR eller kommer att bli så samtycker du automatiskt till detta.

Vårt medlemsregister sköts av Jens Stigson som också förvarar dessa uppgifter. Om du som medlem vill veta vilka uppgifter som finns om dig i registret eller om du vill ta bort uppgifter kan du höra av dig till honom.

Huvudsaklig användning av medlemsregister

Medlemsregistret delas med revisor för att denna person ska kunna granska föreningen enligt lag. I samband med ansökan av bidrag från Skolverket kan det bli aktuellt att redovisa uppgifter från registret för att kunna anhålla medel.

Medlemsregistret används också för att skicka ut tidskriften Geografiska Notiser och annan information till våra medlemmar, samt för att sköta ekonomi och bokföring.

Uppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskilda för bidrag från till exempel Skolverket.