Bli medlem

Det är enkelt, prisvärt och viktigt att bli medlem i Geografilärarnas Riksförening. Genom att bli medlem får du ta del av olika aktiviteter, får möjlighet att påverka geografiämnets framtid samt får tidningen Geografiska Notiser fyra gånger per år. Det finns två olika medlemskap att välja mellan, ett individuellt medlemskap eller ett gruppmedlemskap.

Individuellt medlemskap

Sätt in 300 kronor (200 kronor om du pensionär och 90 kronor om du är studerande) på föreningens PlusGirokonto 4 37 11-1, och skriv Geografilärarnas Riksförening som mottagare. Mejla ditt namn och din postadress och din e-postadress till
kassören johanna.jokinen@nordregio.org eller matrikelföraren georg@hennig.nu.
Skriv gärna “Ny medlem” också, om du är det.

Gruppmedlemskap

Sätt in 400 kronor på PlusGirokonto 4 37 11-1, och skriv Geografilärarnas Riksförening som mottagare. Ange skolans namn i meddelandefältet.

Mejla namnen och e-postadresserna på de verksamma lärarna samt ämnesansvarig till
kassören johanna.jokinen@nordregio.org eller matrikelföraren georg@hennig.nu.

  • Gruppmedlemskap riktar sig främst till lärare vid grundskolor och gymnasier.
  • Pris 400 kr/år (som skolan betalar).
  • En kopia av GN skickas till varje namngiven “verksam ämneslärare” i geografi och ett ex till skolan/gymnasiet. Samtliga GN skickas till skolans adress.
  • Varje namngiven lärare vid skolan har samma rättigheter i föreningen som en enskild medlem har nu.
binary-1607196_960_720

Information om GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018.
Vi vill i samband med detta informera våra medlemmar om vår hantering av medlemsuppgifter.
När du blir medlem i Geografilärarnas Riksförening (GR) lämnar du också personuppgifter till oss som hamnar i ett register över våra medlemmar. De personuppgifter det handlar om är namn, adress, eventuellt arbetsplats, eventuellt mailadress samt typ av medlemskap.

GR förbehåller sig rätten att använda dessa uppgifter för att uppfylla föreningens syfte. Det kan innebära att uppgifterna delas med aktörer som samarbetar med GR. Om du är medlem i GR eller kommer att bli så samtycker du till detta.

Vårt medlemsregister sköts av Georg Pålsson som också förvarar dessa uppgifter. Om du som medlem vill veta vilka uppgifter som finns i registret eller om du vill ta bort uppgifter kan du höra av dig till honom.

I andra hand kan du höra av dig ordförande David Örbring.

Huvudsaklig användning av medlemsregister

Medlemsregistret delas med revisor för att denna person ska kunna granska föreningen enligt lag. I samband med ansökan av bidrag från Skolverket kan det bli aktuellt att redovisa uppgifter från registret för att kunna anhålla medel.

Medlemsregistret används också för att skicka ut tidskriften Geografiska Notiser och annan information till våra medlemmar, samt för att sköta ekonomi och bokföring.

Uppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskilda för bidrag från till exempel skolverket.