2011/1

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Geografiska tidskriftsfonden  + Meddelanden  + Kallelse årsmöte  + Kretsarna kallar Urban Nordin : Den stationära mobiliteten. Fritidsboende i informationssamhället. Erland Lagerroth : Tillvarovävens formvärld och vävfront. Torsten Hägerstrands testamente. Martin Eriksson : Politiken för resande i glesa bygder. Översikt och policyanalys. Repliker : Fakta och samband hör ihop/Modern geografi ger

Fortsätt läsa

2011/2

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Svar på tal  + Notiser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2010 Tema. Geografi i Umeå – introduktion. Madeleine Eriksson : Övergivna platser och kreativa platser. Diskurser om stad och land. Svante Karlsson : Växande handel och ökad mobilitet. Nya arbetsmarknader i

Fortsätt läsa

2011/3

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar och övriga meddelanden  + Skolforum 2011  + Kretsarnas styrelser Robert Kenndal :Den pedagogiska textens struktur och design – om läroboksspråk, förståelse och kommunikation. Jan O Mattsson :Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Något om dess bildning och fortsatta tillväxt. Stig

Fortsätt läsa

2011/4

Omslagssidor Information om föreningen  + Recension Med hälsning från ordföranden  + Årsmöte 2012  + Kretsarna kallar  + Notiser Carl M:son Mannerfelt till minne, av Ulf Sporrong Maja Lagerqvist : Varför överlevde torpet?  + David Örbring : Tips till undervisningen: UR – geografi. Karin Book : Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö.  + Kretsarnas styrelser. Bo Magnusson :

Fortsätt läsa