2011/2

Omslagssidor
Information om föreningen
  + Skriva i GN
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarna kallar
  + Svar på tal
  + Notiser
  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2010
Tema. Geografi i Umeå – introduktion.
Madeleine Eriksson : Övergivna platser och kreativa platser. Diskurser om stad och land.
Svante Karlsson : Växande handel och ökad mobilitet. Nya arbetsmarknader i de västra gränstrakterna.
Olof Stjernström :
Databasen ASTRID och befolkningsgeografi – exemplen integration och barnfamiljernas geografi.
Rickard Eriksson & Urban Lindgren :
Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation.
Håkan Appelblad : Löpningens masstävlingar – en del av den växande sportturismen.
Michael Gentile : Slum, knark och modernism i Neapel – den permanenta eklipsen över Scampia.