2022/2–3

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Rapport från Vänerkretsens exkursion
Kontakt med kretsarnas styrelser

Sofie Nilsson: Geografiskt tänkande – en kompass i en komplex värld

Nils Ekelund: Växtplankton i ett varmare klimat

Anders Schærström: Intryck från IMGS Edinburgh 2022

Birgitta Nordén: Lärarnätverk för hållbarhet: Undervisningens återupptäckt möjliggör bildning

Erik Hansson: Den ojämlika simkunnighetens geografi: En simhallskamp mellan två skärgårdsstäder

Karin Wakeham: Recension – Fridfeldt, Anders (2022). Lärare gör fältstudier i geografi. Stockholm: Natur & Kultur.