2022/4

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Med hälsning från ordföranden (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Kontakt med kretsarnas styrelser

Thomas Blom & Svante Karlsson: Varumärkesgeografi – en marknadsnisch mellan trender och traditioner inom livsmedelsbranschen

Ulf Erlandsson och Bo Lenntorp: Solveig Mårtensson 1935–2022

Margareta Ihse m.fl.: Leif Wastenson 1936–2022