2023/1

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Med hälsning från ordföranden (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Kontakt med kretsarnas styrelser

Sara Forsberg, Louisa Vogiazides & Bo Malmberg: Storstad och periferi efter pandemin – Aktuell forskning och framtidsfrågor

Thomas Lundén: Swedish geography and the time spirit 1933–45 – Resistance, subordination, or tergiversation?

Thomas Lundén: Claes Göran Alvstam 1949–2021