2021/4

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Kontakt med kretsarnas styrelser

Erik Jönsson: Politisk ekologi – en introduktion till geografilärare

Martin Gren: Om geografi – i skuggan av det planetära klimat- och ekologiska nödläget

Bo Malmberg: Recension – Flyvbjerg, Bengt (2001). Making social science matter: why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge: Cambridge University Press.