Geologins dag

sten mot svart bakgrund

En viktig del av geografiämnet är geologi. Därför engagerar vi oss såklart i Geologins dag. I år finns det som vanligt en mängd olika arrangemang och du hittar vad som arrangeras i din närhet på Geologins dag.

Vår förening är medarrangör till ett föredrag den 20 augusti kl 10.00 om geologin kring Ammarnäs och hur man läser de nya berggrundskartorna.

Geologins Dag i Ammarnäs sänds via Teams på webben. Utsändnigen sker via webben från Samegården kl. 10.00
Anmäl ditt deltagande via Teams till geologinsdag.ammarnas@gmail.com senast den 15/8.

Ammarnäs är typlokal för Ammarnäs gråvacka, som finns runt byn och sjöarna Gautsträsk och Tjulträsk. Bergarten gråvacka avlagrades i havsområden för mer än 600 miljoner år sedan och är en del av Ammarnäskomplexet som även innehåller urbergsarter. Kartor och profiler visar utbredningen av bergarterna och även att Ammarnäskomplexet ligger ovanför en lägre skolla som blottas i Tjulträskfönstret. Västerut mot Ammarfjället bildar amfibolit, en omvandlad vulkanisk bergart, en brant eller glint.

Prof. Reinhard Greiling som är en av författarna till Ammarnäs kartbladen och dess beskrivning informerar om hur bergarterna visas på kartan och hur de hittas i terrängen. Kartbladen ger även en översikt av naturresurser. Slutligen diskuteras även upptäcktshistorien sedan Törnebohms resa igenom Västerbottensfjällen 1869.
För att förhandsgranska kartbladen och beskrivningen Ammarnäs 25G sök på SGU. Geolagret på följande adress:
https://resource.sgu.se/dokument/publikation/k/k690beskrivning/k690-beskrivning.pdf

Ur programmet till Ammarnäs nya geologiska kartor.