Exkursion, Mälardalens geografier – en resa i tid och rum

Exkursionen i Mälardalen ger oss geografiska perspektiv på utvecklingen av en för Sveriges historia och välstånd viktigaste region. Exkursionen visar på naturlandskapets utveckling över miljoner år och hur människan har omvandlat naturlandskapet under tusentals år. Vidare tittar vi på hur kulturlandskapet har utvecklats från förhistorisk tid fram till dagens samhällen.

Vi kommer få se exempel på konsekvenser av samspelet över tid mellan natur och hur människans verksamhet och samhälle finns kvar i dagens landskap. Det visar sig fysiskt som tidsskikt i landskapet som ”landskapets minne”. Utvecklingen av jordbruket, skogsbruket, bergsbruket och industrinäringar samt transportnät, handels och kultplatser samt tätorter har och har haft en stor betydelse för Sveriges sociala, ekonomiska och ekologiska utveckling.

Mälardalens tillgången till goda naturresurser kopplat till människans och samhällets olika behov över tid har varit förutsättningar för människans olika verksamheter i Mälardalen. Makten över landskapet och hur den växlat över tid återspeglas i regionens utformning och geografiska mönster. Under exkursionen förs en diskussion om hur kursplanen för grundskolan och för gymnasiet kan exemplifieras i fält samt hur fältstudier kan användas i geografiundervisningen.

Anmäl dig här till exkursionen

  • Tid: Fredag 2 september, kl 08:00 från parkering vid Frescatihallen, Stockholms universitet;
    åter Frescatihallen kl 18:30.
  • Resa: abonnerad buss, Högbergsbuss
  • Mat: Lunch ”efter vägen på lokal”.
  • Deltagaravgift: medlem i GR 200 kr, ickemedlem 350 kr.

Mer info om den planerade resrutten hittar du här.