Viktiga datum hösten 2022

bild på en kalender
 • 20 augusti Geologins dag: Geologin kring Ammarnäs och hur man läser de nya berggrundskartorna.
  Annica Grundström ordnar ett föredrag av professor Reinhard Greiling i samarbete med Geografilärarnas Riksförening. Anmäl ditt deltagande via Teams till: geologinsdag.ammarnas@gmail.com senast den 15/8.
 • 2 september Exkursion, Mälardalens geografier – en resa i tid och rum.
  Exkursionen i Mälardalen ger oss geografiska perspektiv på utvecklingen av en för Sveriges historia och välstånd viktigaste region. Exkursionen visar på naturlandskapets utveckling över miljoner år och hur människan har omvandlat naturlandskapet under tusentals år. Vidare tittar vi på hur kulturlandskapet har utvecklats från förhistorisk tid fram till dagens samhällen.
  Vi kommer få se exempel på konsekvenser av samspelet över tid mellan natur och hur människans verksamhet och samhälle finns kvar i dagens landskap. Det visar sig fysiskt som tidsskikt i landskapet som ”landskapets minne”. Utvecklingen av jordbruket, skogsbruket, bergsbruket och industrinäringar samt transportnät, handels och kultplatser samt tätorter har och har haft en stor betydelse för Sveriges sociala, ekonomiska och ekologiska utveckling.
  Under exkursionen för vi en diskussion om hur kursplanen för grundskolan och för gymnasiet kan exemplifieras i fält samt hur fältstudier kan användas i geografiundervisningen.
  Anmäl här
 • 1-2 november Geografdagarna i Uppsala
  I samarbete med Uppsala universitet arrangerar vi Geografdagarna med en mängd föreläsare och workshops. Här är våra keynote-talare under de två dagarna.
  KEYNOTE I, Péter Bagoly-Simó: Sustainableography: On Geographical Knowledge and Sustainable Development
  KEYNOTE II, Clare Brooks: Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help
  KEYNOTE III, Hörsal 2 Gabriel Bladh: Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern
  Keynote IV: Ninis Rosqvist: Om Rennäringens problem med varmare vintrar