1948/4

Geografiska Notiser Nr 4 1948, december, årgång 6 (gn-1948-4.pdf) Innehåll: Annons. P. A. Norstedt & Söner. Folke Lägnert: Oljeväxtodlingen i Sverige. Torsten Hägerstrand: Lokaliseringsproblemet. Ett diskusionsinlägg. Karl Erik Bergsten: Ett tack. Gillis Rudeberg: Industrikurs för geografilärare 1948. Carl-Erik Hallberg: Fortbildningskursen för geografilärare i Motala 1948. Meddelanden. Annons. Gumperts. Annons. Svensk

Fortsätt läsa

1948/3

Geografiska Notiser Nr 3 1948, november, årgång 6 (gn-1948-3.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. Adolf Granström: Något om jordbruket i Västerbottens län. C. A. Axelsson: Skogsvårdsfrågor i Västerbotten. G. Westin: Om Västerbottens bondeseglation. Bertil Berthelson: Kyrkstaden Lövånger. Protokoll. Redaktörsskifte i Geografiska Notiser. Litteratur. Annons. Gumperts. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Generalstabens Litografiska

Fortsätt läsa

1948/2

Geografiska Notiser Nr 2 1948, augusti, årgång 6 (gn-1948-2.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. O. Arrhenius: Geografdagarna sommaren 1947. Filip Hjulström: Sundsvallsdistriktet. Sundsvallsdistriktets industriföretag. Flottningsföreningarnas kontor: Flottningen i Ljungan. H. Rydin: Stockviksverken. Ragnar Bergh: Sjöregleringarna inom Indalsälven. P. Wittrock och G. Pira: Vattenkraftstationernas utformning och dimensionering. Bo Hellman: Några norrländska stenåldersproblem.

Fortsätt läsa

1948/1

Geografiska Notiser Nr 1 1948, mars, årgång 6 (gn-1948-1.pdf) Innehåll: Einar Teiling: Geografibetygen i studentexamen och deras konsekvenser i folkskolan. Birger Wendin: Storcirkelvägen. Folke Lägnert: Svårigheter i kursen i allmän geografi. Från våra lektioner – råd och rön. Sven Swedberg: Kartskissen – kartläsningens främsta hjälpmedel. Ivar Åstrand: Kartan och undervisningen

Fortsätt läsa

1947/3-4

Geografiska Notiser Nr 3-4 1947, december, årgång 5 (gn-1947-3_4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Hjälpmedel vid geografiundervisningen. Allan Weinhagen: En filmlektion i geografi. Bertil Lauritzen: Något om skolfim i utlandet. Chr. A. Tenow: Hur man skaffar skolfilm. Sven Dahl: Nya gränser. Johan Drakenberg: Sydafrika. Per Holm: Sveriges

Fortsätt läsa

1947/2

Geografiska Notiser Nr 2 1947, juni, årgång 5 (gn-1947-2.pdf) Innehåll: Sven Björnsson: Blekinges näringsgeografiska områden. Gösta Ekbom: Något om geografiundervisningen vid arméns stamskolor. J. G. Westin: Geografins ställning å gymnasiet enligt 1940 års skolutrednings förslag. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. P. A. Norstedt

Fortsätt läsa

1947/1

Geografiska Notiser Nr 1 1947, mars, årgång 5 (gn-1947-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. K. G. Grytzell: Statistiken i geografiundervisningen. Per Holm: Arbetslektioner i geografi. Gunnar Malmborg: Kraftkällornas utnyttjande. Carl Erik Nordenskjöld: Med Norra realare i Jämtlandsfjällen. Meddelanden. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1946/4

Geografiska Notiser Nr 4 1946, december, årgång 4 (gn-1946-4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Erik Rönnby: Torrläggning av mark i Örebro län. Agnete Bisgaard: Geografiundervisningen i Gymnasieskolen i Danmark. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1946/3

Geografiska Notiser Nr 3 1946, september, årgång 4 (gn-1946-3.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Carl Erik Nordenskjöld: Till medlemmarna i Geografilärarnas Riksförening. Sven Dahl: De politiska gränserna revideras. Allan Weinhagen: Industrikursen i Västergötland. Birger Wendin: Kartprojektionsläran i skolan. Yngve Nilsson: Ett försök till arbetsskola i geografi. P. O. Atlestam: Namnkunskap

Fortsätt läsa

1946/2

Geografiska Notiser Nr 2 1946, maj, årgång 4 (gn-1946-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Filip Hjulström: Ett tack till vår avgångne ordförande. Sven Grundström: Några uppgifter om det aktuella livsmedelsläget. Allan Weinhagen: Provårsbetygen i geografi 1911-1945. Ivar Åstrand: Geografins ställning inom inbyggda linjer och praktiska mellanskolor. C. E. N.: Enquête

Fortsätt läsa