1947/1

Geografiska Notiser Nr 1 1947, mars, årgång 5 (gn-1947-1.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • K. G. Grytzell: Statistiken i geografiundervisningen.
  • Per Holm: Arbetslektioner i geografi.
  • Gunnar Malmborg: Kraftkällornas utnyttjande.
  • Carl Erik Nordenskjöld: Med Norra realare i Jämtlandsfjällen.
  • Meddelanden.
  • Annons. Svensk Filmindustri.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. P. A. Norstedt & Söner.