1946/1

Geografiska Notiser Nr 1 1946, mars, årgång 4 (gn-1946-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Helge Nelson: Dagsaktuell geografi. Nybyggar- och kolonisationsländerna på södra halvklotet. Gunnar Malmborg: En lektion med övning i geografisk regiondelning. Meddelanden. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1945/4

Geografiska Notiser Nr 4 1945, december, årgång 3 (gn-1945-4.pdf) Innehåll: Annons. Svenska Bokförlaget. Gunnar Malmborg: En modell av The Royal Docks i London. Helge Nelson: Dagsaktuell geografi. Nybyggar- och kolonisationsländerna på södra halvklotet. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. P. A. Norstedt & Söner. Annons. Svensk Filmindustri.

Fortsätt läsa

1945/3

Geografiska Notiser Nr 3 1945, september, årgång 3 (gn-1945-3.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. K. E. Bergsten: Geografilärarnas riksmöte 1945. K. E. Bergsten, H. Johansson, I. Åstrand: Protokoll fört vid årsmötet i Stockholm den 14 juni 1945. Elvi Rydefält: Geografiundervisningen i folkskolan. Elin Thörn: Om geografiundervisningen i flickskolan. Erik Brännman:

Fortsätt läsa

1945/2

Geografiska Notiser Nr 2 1945, juni, årgång 3 (gn-1945-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Allan Weinhagen: Undervisningen i geografi vid våra högre skolor höstterminen 1944. Josef Westin: Den geografiska institutionen vid våra skolor. S. D.: Förenta staternas gummiförsörjning under kriget. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A. Norstedt & Söner.

Fortsätt läsa

1945/1

Geografiska Notiser Nr 1 1945, mars, årgång 3 (gn-1945-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. David Hannerberg: Skolgeografin och medborgarbildningen. Gösta Nordholm: Sveriges geografi i realskolan. Helge Nelson: Utbyggandet av Sveriges vattenkraft. Geografilärarnas riksmöte 1945. J. W.: En pedagogisk kurs. J. W.: Filmnytt. Schweiz – Land och folk Meddelanden. Annons. Svensk

Fortsätt läsa

1944/4

Geografiska Notiser Nr 4 1944, december, årgång 2 (gn-1944-4.pdf) Innehåll: Annons. Svensk Filmindustri. David Hannerberg: Geografi och socialvetenskap. Geografilärarnas riksmöte 1945. Dagsaktuell geografi: H. N.: Mellansveriges järnmalmstillgångar. Meddelanden: Södra kretsen. – Västra kretsen. – Vänerkretsen. – Uppsvenska kretsen. – Adressförändring. Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Annons. Svenska Bokförlaget. Annons. P. A.

Fortsätt läsa

1944/3

Geografiska Notiser Nr 3 1944, september, årgång 2 (gn-1944-3.pdf) Innehåll: Annons: Svenska Bokförlaget. C.E. Nordenskjöld: Undersökning av en stads handelsområde. Sven Swedberg: Namnkunskap och geografi. C.E. Nordenskjöld: Ledare för jordbruksläger – en uppgift för blivande geografilärare. H. N.: Fortbildningskurs för geografilärare. Annons. P. A. Norstedts & Söner. Annons. Svensk Filmindustri.

Fortsätt läsa

1944/2

Geografiska Notiser Nr 2 1944, juli, årgång 2 (gn-1944-2.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Helge Nelson: Den regionala geografien och dess krav på undervisningen. Dagsaktuell geografi: Befolkningsförskjutningen i Sverige. Litteratur: Sveriges geografi. Del I: Skåne. (Ivar Åstrand) Meddelanden: Geografiska skolexkursioner. – Utnämningar vid statens läroverk från den 1 juli 1943.

Fortsätt läsa

1944/1

Geografiska Notiser Nr 1 1944, mars, årgång 2 (gn-1944-1.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. Nils Björsjö: Naturkunskapen i folkskolans geografiundervisning. K. E. Bergsten: Väderleksiakttagelser i skolan. Dagsaktuell geografi: Helge Nelson: Förenta staterna. Meddelanden: Uppsvenska kretsen. – Östra kretsen. – Södra kretsen. – Vänerkretsen. Annons. Svensk Filmindustri. Annons. Annons. P. A.

Fortsätt läsa

1943/4

Geografiska Notiser Nr 4 1943, december, årgång 1 (gn-1943-4.pdf) Innehåll: Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt. David Hannerberg: Svensk namnkunskap och svensk geografi. Allan Weinhagen: Några synpunkter på geografisk skolfilm. Einar Teiling: Hur åstadkommes en sjökarta?. Sven-Olof Garland: Den ekonomiska geografin med varukännedom vid handelsgymnasierna. Litteratur: En regionalgeografi över Sverige. (K.E.B.) –

Fortsätt läsa