2011/3

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar och övriga meddelanden  + Skolforum 2011  + Kretsarnas styrelser Robert Kenndal :Den pedagogiska textens struktur och design – om läroboksspråk, förståelse och kommunikation. Jan O Mattsson :Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Något om dess bildning och fortsatta tillväxt. Stig

Fortsätt läsa

2011/4

Omslagssidor Information om föreningen  + Recension Med hälsning från ordföranden  + Årsmöte 2012  + Kretsarna kallar  + Notiser Carl M:son Mannerfelt till minne, av Ulf Sporrong Maja Lagerqvist : Varför överlevde torpet?  + David Örbring : Tips till undervisningen: UR – geografi. Karin Book : Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö.  + Kretsarnas styrelser. Bo Magnusson :

Fortsätt läsa

2012/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Annica Grundström)  + Kretsarna kallar  + Eurogeo  + Notiser Thomas Borén : Fem år med Geografiska Notiser. Anders Törnqvist :Geografi, agroforestry och GIS i östra Afrika. Att analysera landskap med blivande geografilärare. Andrew Byerley och Jonas Bylund :Vad är bra parkliv? Om det offentliga rummets öde, alkohol och

Fortsätt läsa

2012/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsar kallar  + Skogs-GIS  + Eurogeo  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Geografiska Förbundets vårprogram 2012 Bo Magnusson : Ny Redaktör på GN! Ralf Carlsson : Åland, miniatyrstat med intressant naturgeografi. Stig Svallhammar : Den tidiga bilismen i Sverige.Svensk bilism i skarven mellan järnvägs- och landsvägsbaserade transporter.

Fortsätt läsa

2012/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsar kallar  + Eurogeo  + Call for sesions – 5th Nordic Geographers’ Meeting  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser Presentation av styrelsemedlemmar Mikael Thelin : Länkningen mellan kursmål och kunskapskrav i geografiämnet i Gy 2011. Jimi Nilsson och Kajsa Nerdal : Geografi:

Fortsätt läsa

2012/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden  + Kretsar kallar  + Notiser  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser Hans Olof Gottfridsson och Gabriel Bladh :Hur ser geografiundervisningen i den svenska grundskolan ut idag? Anna Pettersson : Hållbar utveckling – vad är det? Tomas Tobjörnsson : Arbetet med nationella prov i geografi går in i

Fortsätt läsa

2013/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Sessioner  + Alumnträff för geografer Ralf Carlsson : Åland – grundkurs i kvartärgeologi inom en liten yta. Charlotta Hedberg och Åsa Westermark : Translokal landsbygd. När bärplockarna kom till Byn. Bodil Janslund och Åsa

Fortsätt läsa

2013/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelseer Reinhold Castensson : Överflöd och vattenbrist – Kinas vattenproblem och hur man avser att lösa dem. Roger Marjavaara : Vad kan vi lära oss av de dödas mobilitet? Urban Nordin och Ulrika Svane : Varg

Fortsätt läsa

2013/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet  + Rapport från Lantmäteriet David Örbring : Forskning om förmågor i geografi i den svenska skolan åk 7-9. Anna-Klara Lindeborg : Gummiproduktion i Norra Laos – vardagslivets förändring. Thomas Wimark : Sexualitetens geografi – nya möjligheter med normkritisk

Fortsätt läsa

2013/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kungl. Vitterhetsakademiens pris  + Ny webbtjänst med undervisningstips! ACEDU.se  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet Kartdagar 2014 Ralf Carlsson : Bankning ger kombarrisar, vattenfall, grottor och andra hålor på Åland. Kristina Westermark : Närhet i en global ekonomi. Svensk IT i Indien.

Fortsätt läsa