1945/3

Geografiska Notiser Nr 3 1945, september, årgång 3 (gn-1945-3.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • K. E. Bergsten: Geografilärarnas riksmöte 1945.
  • K. E. Bergsten, H. Johansson, I. Åstrand: Protokoll fört vid årsmötet i Stockholm den 14 juni 1945.
  • Elvi Rydefält: Geografiundervisningen i folkskolan.
  • Elin Thörn: Om geografiundervisningen i flickskolan.
  • Erik Brännman: Önskemål beträffande de metodiska anvisningarna i geografi i realskolan.
  • J. G. Westin: Önskemål beträffande de metodiska anvisningarna i geografi på gymnasiet.
  • Annons. Svenska bokförlaget.
  • Annons. Svensk Filmindustri.
  • Annons. P. A. Norstedt & Söner.