1945/2

Geografiska Notiser Nr 2 1945, juni, årgång 3 (gn-1945-2.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • Allan Weinhagen: Undervisningen i geografi vid våra högre skolor höstterminen 1944.
  • Josef Westin: Den geografiska institutionen vid våra skolor.
  • S. D.: Förenta staternas gummiförsörjning under kriget.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. P. A. Norstedt & Söner.