1944/4

Geografiska Notiser Nr 4 1944, december, årgång 2 (gn-1944-4.pdf)

Innehåll:

  • Annons. Svensk Filmindustri.
  • David Hannerberg: Geografi och socialvetenskap.
  • Geografilärarnas riksmöte 1945.
  • Dagsaktuell geografi: H. N.: Mellansveriges järnmalmstillgångar.
  • Meddelanden: Södra kretsen. – Västra kretsen. – Vänerkretsen. – Uppsvenska kretsen. – Adressförändring.
  • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. P. A. Norstedts & Söner.