1946/2

Geografiska Notiser Nr 2 1946, maj, årgång 4 (gn-1946-2.pdf)

Innehåll:

 • Annons. Generalstabens Litografiska Anstalt.
 • Filip Hjulström: Ett tack till vår avgångne ordförande.
 • Sven Grundström: Några uppgifter om det aktuella livsmedelsläget.
 • Allan Weinhagen: Provårsbetygen i geografi 1911-1945.
 • Ivar Åstrand: Geografins ställning inom inbyggda linjer och praktiska mellanskolor.
 • C. E. N.: Enquête om läroböckerna.
 • Meddelanden.
 • Medlemsförteckning över geografilärarnas riksförening.
 • Kurs i Sveriges industri.
 • Annons. Svensk Filmindustri.
 • Annons. Svenska Bokförlaget.
 • Annons. P. A. Norstedt & Söner.