1949-1959

Geografiska Notiser Nr 2 1950
Bertil Lundman: Sveriges antropologiska geografi. (gn-1950-2-11.pdf)

Geografiska Notiser Nr 3 1950
Anders Boierth: Spritduplikator – arbetskartor. (gn-1950-3-19.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1952
Karl Erik Bergsten: Suezkanalen. (gn-1952-1-01.pdf)

Geografiska Notiser Nr 2 1952
Torsten Hägerstrand: Atomkraften – data och spekulationer. (gn-1952-2-01.pdf)

Geografiska Notiser Nr 4 1952
Lennart Améen: Uddeholms aktiebolag. (gn-1952-4-007.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1954
Ivar Åstrand: Carl Erik Nordenskjöld in memoriam. (gn-1954-1-01)

Geografiska Notiser Nr 2 1956
Carl Allgen: Jan Mayen – en ensligt belägen, öde arktisk ö. (gn-1956-2-03.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1957
Lennart Améen: Kol- och järnmalmstransporter. Särskilt på de stora sjöarna. (gn-1957-1-005.pdf)

Geografiska Notiser Nr 1 1959
Sven Swedberg: Geografilärarnas riksförening 1933-1958. (gn-1959-1-03.pdf)