1943/1

Geografiska Notiser Nr 1 1943, mars, årgång 1 (gn-1943-1.pdf)

Innehåll:

  • Geografiska Notiser.
  • Geografilärarnas riksmöte.
  • Geografin i realskola och Gymnasium. (Framställningar till 1940 års skolutredning.)
  • Dagsaktuell geografi: Helge Nelson: Sovjetunionen.
  • Meddelanden: Uppsvenska kretsen. – Södra kretsen. – Utnämningar under år 1942. – Geografilärare, som avslutat provår 1942.
  • Annons. Svenska Bokförlaget.
  • Annons. Generalstabens litografiska anstalt.