Kallelse till årsmöte 13 mars 2022

bild på en kalender

Det är dags för årsmöte i föreningen och härmed kallar vi till årsmöte söndagen den 13 mars kl 16.00.

Vi har nu fått klartecken till en bra lokal i Stockholm där vi kommer ha vårt årsmöte. Det är i Nordregio:s lokaler på Skeppsholmen, Holmamiralens Väg 10.  Givetvis kommer det även kunna gå att delta på årsmötet över Zoom. Här hittar du länken till årsmötet. Anmäl gärna om du kommer delta på plats så att vi kan ordna fika till alla. Du kan anmäla ditt deltagande till asa.colliander.celik@gmail.com. Detta inlägg kan uppdateras inom kort med mer information om praktiska detaljer.

På mötet kommer vi välja ordförande och två styrelseledamöter för två år. Vi kommer även välja suppleanter. På årsmötet tar vi upp verksamhetsberättelse, budget och diskuterar planerna för nästa verksamhetsår. Här nedan kan du hitta verksamhetsberättelsen:

Det har varit ett händelserikt år och förhoppningsvis kommer det arbete vi har lagt ned på att sprida kunskap om vårt ämne leda till vissa positiva förändringar. Under året har vi fått alltfler att inse vikten av att geografiämnet ska kunna läsas på många fler gymnasieprogram än idag. Det här vill vi givetvis arbeta vidare med och se resultat av.

Vår förening fungerar som remissinstans i många sammanhang och vi är med i ett tidigt skede när kurs- och ämnesplaner ska revideras. Vi har även fått ge synpunkter på kommentarsmaterialet till grundskolans nya kursplan för geografi. Genom att vara aktiv i föreningen kan även du vara med och påverka framtiden för vårt ämne.