2009/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Recensioner
  + Mottagna böcker
Med hälsning från ordföranden
  + Notiser
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Tom Mels : Landskapskulturens Öland från upplysning till senmodernitet.
Sven Godlund och Olof Wärneryd : Litteraturgeografi/litterär geografi.
Solveig Mårtensson : Geografiböcker från 225 år. En genomgång av riksföreningens arkiv.
Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten – Stockholm, Göteborg och Köpenhamn i fokus.
Katrina Johansson : Avfallshantering i Riga, Lettland – diskrepansen mellan det som står och det som är.