2009/3

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999
  + En exkursion på djupet.
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Tema Barns Geografier
Sofie Cele : Barns geografier – en introduktion.
Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :
      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till ”apatiska barn” fotograferar och berättar.
Danielle van der Burgt :
      ”Farliga platser” och ”skumma typer” – rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar.
Mattias Sandberg : Barns relation till naturområden i staden.
Thomas Wimark : Skolan – ett heterosexuellt rum?
Sofia Cele : Genus, identitet och förväntningar. Unga kvinnors upplevelser av parker.
Recensioner
  + Mottagna böcker