2009/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]
  + Mottagna böcker
Med hälsning från ordföranden
  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter – gamla eller unga?
Annons för Natur & Kulturs läroböcker
Bertil Johansson : Malmö – stadsplanering i hållbarhetsperspektiv.
Stefan Anderberg :
      Hållbar stadsutveckling i Öresundsregionen – Köpenhamns och Malmös gröna profilering.
Richard Ek : Från marknadsföring av polis till marknadsföring av zoner?
Urban Nordin & Maria Nordström :
      Nya perspektiv på planering när barnen får välja skola. Studier i gränslandet mellan geografi och miljöpsykologi.
Rolf Palmberg : ByRuUa – en kuriös trepunkt.
Ida Edelman : Skidturism, en bransch på väg att smälta bort?
Recensioner
  + [fortsätttning på recensionerna på omslagets tredje sida]