2008/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Rapporter
  + Kretsarnas styrelser
Maria Ryner :
      Klimatförändring och samhällets sårbarhet – kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.
      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil]
Staffan Helmfrid : 1700-talets Sverige – med främmande ögon.
Gunnar Eriksson : En man i hatt! – Om projektionsdistortioner i undervisningen.
Birgitta Luksepp :
      Aspselefältet, ett glacifluvialt delta nära gränsen mellan Ångermanland och Lappland.
Elin Norström och Karin Holmgren :
      Forskarskola för lärare i geografi, naturkunskap, fysik och kemi i Stockholm.
Lukas Smas : Shopping – ett geografiskt projekt.
Tommy Book : Symboler – aktuella komponenter i kulturlandskapet.
  + Recensioner
  + Mottagna böcker